Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Badegruber, Bernd

Nauczanie otwarte w 28 krokach

 Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogi , 1997

Baranowicz, Krystyna Red.

Pedagogika alternatywna

 Kraków : "Impuls" , 2000

Barański, Czesław

Uwarunkowania działalności innowacyjnej nauczyciel

 Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogi , 1986

Bednarczuk, Beata

Dziecko w klasie Montessori

 Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii , 2007

Berg, Horst Klaus

Maria Montessori - poszukiwanie życia razem z dzie

 Kielce : Wydawnictwo Jedność , cop. 2007

Bińczycka, Jadwiga

Dziecko i tolerancja

 

Budajczak, Marek

Edukacja domowa

 Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psycholog , 2004

Czajkowski, Kazimierz

Szkoła 19 na nowej drodze

 Warszawa : Instytut Wydawniczy "Nasza Ksi , 1967

Dauber, Heinrich

Obszary uczenia się w przyszłości

 Kraków : "Impuls" , [2001]