Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Ackerman, Robert J.

Zanim będzie za późno

 Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psycholog , 2004

Arcimowicz, Krzysztof

Męska przemoc, agresja i władza

 

Aronson, Elliot

Psychologia społeczna

 Poznań : Zysk i S-ka , cop. 1997

Aronson, Elliot

Psychologia społeczna

 Poznań : Zysk i S-ka , cop. 2006

Bandura, Albert

Agresja w okresie dorastania

 Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe , 1968

Bartkowicz, Zdzisław

Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom

 Lublin : Agencja Wydawniczo-Handlowa An , 2001

Baumann, Katarzyna

Agresja dobra i zła