Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Albowicz-Szachniuk, Paulina

Ambitni rodzice mniej ambitnych dzieci

 

Albowicz-Szachniuk, Paulina

Ambitni rodzice mniej ambitnych dzieci

 

Banach, Czesław

Modyfikacja i rekonstrukcja planów życiowych

 Warszawa : Wydaw-a Szkolne i Pedagogiczne , 1979

Bańka, Daniela

Psychologiczne uwarunkowania perspektyw zawodowych

 Katowice : UŚ , 1983

Czerwińska-Jasiewicz, Maria

Psychologiczna analiza cech decyzji zawodowych mło

 Warszawa : Wydawnictwa UW , 1979

Dudzikowa, Maria

Badania nad młodzieżą

 

Giddens, Anthony

Socjologia

 Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN , 2006

Giddens, Anthony

Socjologia

 Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN , 2004